การวิจัยและพัฒนาส่วนประมวลผลสัญญาณดิจิตอลเบสแบนด์สำหรับสถานีภาคพื้นดิน สำหรับดาวเทียม SMMS

Publish Year National Conference 1
2006 inดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์, "A Development of Synchronization Module for Small Multi-Mission Satellite (SMMS) on FPGA", The 2006 Consortium of Aerospace Engineering Conference, 17 มีนาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย