การวิจัยและพัฒนาเครื่องต้นแบบ โมเลกุลาชีพ ชนิดเคลื่อนที่เพื่อผลิตเอทานอลไร้น้ำใช้ในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา และสำหรับชุมชน