ผลของบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมเชิงการค้าและการลดอุณหภูมิด้วยลมเย็นที่มีผลต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวสตรอเบอรี่