การใช้ไบรโอโซนเป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพในการประเมินคุณภาพน้ำจากอุตสาหกรรมฟอกย้อมหลังจากการบำบัด

Publish Year International Journal 1
2006 inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, "Heavy Predation on Freshwater Bryozoans by the Golden Snail, Pomacea canaliculata Lamark, 1822 (Ampullariidae). .", The Natural History Journal of Chulalongkorn University, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, กันยายน 2006, หน้า 21-26