การคัดแยกแอคติโนมัยสีทจากพืชสมุนไพร และประสิทธิภาพในการยับยั้งจุลินทรีย์