การเตรียมผ้าฝ้ายและไหมที่มีกลิ่นหอมด้วยสารประกอบเชิงซ้อนของเบต้าไซโคลเด็กซ์ตริน

Publish Year International Conference 1
2008 exนายทวีศักดิ์ บุญสด, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.มณฑล นาคปฐม, exPhannaphat Phromphen, "Cotton Finished with Glyoxal- ?-Cyclodextrin Complexes for Vanillin Application", Pure and applied chemistry international conference, 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย