การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารประเภท พิวเร และเนยจากอะโวกาโด

  • มูลนิธิโครงการหลวง

  • โครงการเดี่ยว

  • 2549

  • inนางพัชรี ตั้งตระกูล

  • inนางพัชรี ตั้งตระกูล

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี