การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับผลไม้แห้งของชุมชนในจังหวัดสิงห์บุรี

Publish Year National Journal 1
2008 ex นพมาศ พูลเจริญศิลป์ , inดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "กรรมวิธีการผลิตเปลือกส้มโอแช่อิ่มในจังหวัดชัยนาท", วารสารคหเศรษฐศาสตร์, ปีที่ 51, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2008, หน้า 5-11