ผลของสารโพลีเมอร์ เอนไซม์ไลเปส และเกลือน้ำดีต่อการปลดปล่อยกรดไขมันโอเมก้า-3 จากอิมัลชั่นแบบผิวสัมผัสสองชั้นของน้ำมันปลาทูน่า

Publish Year International Journal 1
2010 inดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์, exMcClements, DJ, "Impact of Lipase, Bile Salts, and Polysaccharides on Properties and Digestibility of Tuna Oil Multilayer Emulsions Stabilized by Lecithin-Chitosan", FOOD BIOPHYSICS, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2010, หน้า 73-81
Publish Year International Conference 1
2008 inดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์, exProf. David Julian McClements, "Influence of chitosan on stability and digestibility of lecithin emulsified tuna oil emulsion", 14th World Congress of Food Science & Technology, 19 - 23 ตุลาคม 2008, เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน