1. การประยุกต์ใช้แคลเซี่ยมและซิลิก้าในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตสตรอเบอรี่