โครงการย่อย 3 โครงการคุณสมบัติของอาหารไทยในการป้องกัน DNA จากการถูกทำลายและฤทธิ์ต้าน อนุมูลอิสระและป้องกันการเกิดมะเร็ง

Publish Year International Conference 1
2009 inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, "Superoxide anion scavenging and xanthine oxidase inhibition of Thai culinary herbs", 19th International Congress of Nutrition (ICN 2009), 4 - 9 ตุลาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย