ต้นแบบระบบส่งสัญญาณเสียงคุณภาพไฮไฟผ่านช่องสัญญาณไร้สายด้วยเทคนิคสเปกตรัมแผ่แบบ DS

Publish Year National Conference 2
2005 inดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์, "A Hi-Fi Audio Coding Technique for Wireless Communication based on Wavelet Packet Transformation", The 2005 International Conference in ECTI, 19 พฤษภาคม 2005, ชลบุรี ประเทศไทย
2005 inดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์, "A Design Framework for Wireless Transmission of Multiple Hi-Fi Audio Streams using DSSS Technique", The 2005 International Conference in ECTI, 19 พฤษภาคม 2005, ชลบุรี ประเทศไทย