การออกแบบการประมวลผลสัญญาณสำหรับระบบวิทยาการรหัสลับเชิงควอนตัมด้วยแบบจำลองคอมพิวเตอร์

Publish Year National Conference 1
2005 inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, "EXPERIMENTAL FREE SPACE QUANTUM KEY DISTRIBUTION", INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMMUNICATION AND NETWORK, 15 ธันวาคม 2005, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย