การสร้างกระบวนการผลิตที่เป็นหลักประกันคุณภาพและปริมาณของอุปทานผลไม้ประเภทที่ได้รับการคัด เลือกจากโครงการ Branding Project Thai Produce and Grains : กรณีกล้วยไข่