การพัฒนาอาหารขบเคี้ยวระบบเอ็กซ์ทรูชั่นจากข้าวไทยเสริมฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยใบหม่อนสู่ครัวโลก

Publish Year International Journal 1
2008 inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, inนางสาวเสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง, exVayooh Sonted, "Application of Mulberry (Morus alba L.) for Supplementing Antioxidant Activity in Extruded Thai Rice Snack", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2008, หน้า 79-87
Publish Year International Conference 1
2007 inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, "Application of Mulberry (Morus alba L.) for Supplementing Antioxidant Activity in Extruded Thai Rice Snack", International Workshop on Medicinal and Aromatic Plants, 15 - 18 มกราคม 2007, อ.เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year International Patent 1
2011 inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, inนางสาวเสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง, inนายวายุห์ สนเทศ, "HEALTHY EXTRUDED SNACK", Kasetsart University, 2011