การพัฒนาฐานข้อมูลการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ: ข้อมูลวัฏจักรชีวิตของโรตารีคอมเพรสเซอร์

Publish Year International Conference 1
2005 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Application of Life Cycle Assessment and EcoDesign for Eco-product Development in Thailand: Case Study for Eco-Compressor", International Workshop: Capacity Building on Life Cycle Assessment in APEC Economies, 15 - 16 ธันวาคม 2005, กรุงเทพ อื่นๆ ประเทศไทย