การสร้างและจำลองแบบเชิงคณิตศาสตร์ในปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบดชนิดไหลเวียนลง

Publish Year International Journal 1
2008 inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, รองศาสตราจารย์, exThanomboon, N, inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, exKhongprom, P, "Dem modeling and simulation of a down-flow circulating fluidized bed", CHEMICAL ENGINEERING COMMUNICATIONS, ปีที่ 195, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2008, หน้า 1328-1344