พิษต่อเซลล์ของสารสกัดจากสมุนไพรไทยต่อเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

  • ทุนส่วนตัว

  • โครงการเดี่ยว

  • 2547

  • inนางวรรณี ชิวปรีชา

  • inนางวรรณี ชิวปรีชา

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี