การพัฒนาเทคนิคการสร้าง double haploid ของพริกเพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์