ชุดเครื่องมือทดสอบอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการอบสาร เคลือบแผ่นโลหะ

Publish Year National Journal 1
2005 inดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิที่เหมาะสมในการอบแห้งเพื่อการประหยัดพลังงาน", วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย, ปีที่ 18, ฉบับที่ 3, มกราคม - เมษายน 2005, หน้า 0-0