โครงการศึกษาภูมิลักษณ์ที่โดดเด่นทางธรณีวิทยาเพื่อเป็นจุดร่วมในการจัดการแหล่งพลอยแพร่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

Publish Year International Conference 2
2005 inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Mon Hin Kong Columnar Joints, Phrae Province, Thailand. (full paper)", International Conference on Geology, Geotechnology and Mineral Resources of Indochina, 28 - 30 พฤศจิกายน 2005, ขอนแก่น ประเทศไทย
2005 inนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Mon Hin Kong Columnar Joints, Phrae Province, Thailand", International Conference on Geology, Geotechology and Mineral Resources of Indochina 28-301 November 2005, 28 - 30 พฤศจิกายน 2005