ความสามารถในการอยู่รอดและการเจริญเติบโตของ E.Coil : H7 ในแหนมและประสิทธิภาพในกรทำลายโดยใช้ความร้อน(ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่รใหม่)

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exJoseph F. Frank, "Survival of Shiga Toxin-producing Escherichia coli (O157:H7 and Non-O157:H7) and Effectiveness of Thermal Inactivation by Microwaves in Nham (Thai Fermented Sausage)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 46, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2012, หน้า 966-977
Publish Year International Conference 1
2011 inดร.วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "การอยู่รอดของ Shiga toxin-producing E. coli (E. coli O157:H7 และ non O157:H7) และประสิทธภาพของไมโครเวฟในแหนม", Securing Global Food Safety in 14th Australian Food Microbiology Conference and 2nd IAFP Asia Pacific Symposium on Food Safety, 26 - 28 กันยายน 2011, Melbourne เครือรัฐออสเตรเลีย