การพิมพ์สีบนพลาสติก การปรับปรุงการเกาะยึดของสีบนถ้วยพลาสติกพอลิสไตรีน(ทุนประเภท IRPUS)