โครงสร้างซุปปร้าโมเลกุลของสารที่พัฒนาจากเบนซอกซาซีนไดเมอร์: จากการออกแบบโมเลกุลสู่สมบัติการตอบสนองของโมเลกุลด้วยช่องว่างระดับนาโน

Publish Year International Journal 1
2008 exRungsimanon, T, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, exMiyata, M, exChirachanchai, S, "Guest Entrapment via Type and Size of Dibenzo-Monoaza-Crowns-based N,N-Bis(alkyl-2-hydroxybenzyl)alkylamine Host", CHEMISTRY LETTERS, ปีที่ 37, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2008, หน้า 1108-1109