ระบบตรวจจับการบุกรูกที่มีประสิทธิภาพสำหรับเครือข่ายขนาดใหญ่