ผลของการโพรพิลีนไกคอลต่อภาวะพลังงานขาดสมดุลและองค์ประกอบของน้ำนมของโคนม