การพัฒนาขีดความสามารถในการต่อยอดเทคโนโลยีและทำแผนที่สิทธิบัตรนานาชาติ

  • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

  • โครงการเดี่ยว

  • 2546

  • inนายปราโมทย์ ธรรมรัตน์

  • inนายปราโมทย์ ธรรมรัตน์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี