การควบคุมกระบวนการสังเคราะห์ฟลาโวนอยด์ในกลีบดอกกล้วยไม้