การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์

Publish Year National Conference 1
2005 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Program for Design of Direct and Indirect Heat Exchange Network", The 15th National Chemical Engineering Conference, 27 ตุลาคม 2005 - 29 กันยายน 2006