การใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรบางชนิด เพื่อควบคุมศัตรูพืชและสัตว์