กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพความพร้อมของโรงงานแปรรูปนมพร้อมดื่มขนาดกลางและเล็กที่เข้าสู่โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP สากล