การขยายขนาดถังบ่มโคจิชนิดแพคเบดจากขนาด 400 กิโลกรัมเป็น 800 และ 1,200 กิโลกรัม เพื่อการผลิตซีอิ๊วและเต้าเจี้ยวของโรงงานขนาดกลางและย่อม