การพัฒนาแผนหลักการจัดการภัยธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินถล่ม

Publish Year International Conference 1
2008 inนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์, "Landslide Monitoring and Modeling in Phuket Area. ", Eit-JSCE Joint International Symposium “Monitoring & Modeling in Geo-Engineering”, 15 กันยายน 2008, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย