ผลของการใช้โพรไพลีนไกลคอลต่อการสร้างกลูโคสในตับโคนมในระยะคลอด