การออกแบบภาชนะบรรจุของเหลวโดยกรรมวิธีวิศวกรรม

Publish Year International Conference 2
2015 exRavivat Rugsaj, inนายสัจจาทิพย์ ทัศนียพันธุ์, รองศาสตราจารย์, exChakrit Suvanjumrat, "Finite Element Models for Analysis the Parison Thickness of Extrusion Blow Molding Process", The 6 th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 16 ธันวาคม 2015, ชะอำ เพชรบูรณ์ ประเทศไทย
2015 inนายสัจจาทิพย์ ทัศนียพันธุ์, รองศาสตราจารย์, exRavivat Rugsaj, "Finite Element Analysis for Thickness, Time and Temperature During the Extrusion Blow Molding Process", The 6th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 17 ธันวาคม 2015, ชะอำ เพชรบูรณ์ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2014 exคณิต อรวรรณหโณทัย, inนายสัจจาทิพย์ ทัศนียพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "การจำลองการยุบของขวด PET ที่มีรูปทรงผนังไม่สม่ำเสมอภายใต้การทดสอบภาระด้านบนแบบสถิตย์และพลวัต", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 5 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2014, กทม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exธนรรษ สุนทรเอกจิต, inนายสัจจาทิพย์ ทัศนียพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "การประมวลผลข้อมูลเพื่อให้กราฟความสัมพันธ์ของความเค้นและความเครียดมีความเรียบ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 6 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2014, กทม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย