โครงการไฟเบอร์เพื่อสุขภาพจากวุ้นมะพร้าว เพื่อการสร้างงานและการส่งออก