Conference

Article
การวิเคราะห์ปริมาณอะฟลาทอกซินในข้าวกล้องโดยวิธีทดสอบแบบว่องไว KU-AF01.
Conference
การประชุมวิชาการครั้งที่ 42 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาประมง สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Class
ชาติ
Date
3 - 6 กุมภาพันธ์ 2004
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

แสดงความคิดเห็น

(0)