Conference

Article
การประเมินปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในใบฝรั่งจำนวน 30 สายพันธุ์
Conference
สัมมนาวิชาการการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 21
Class
ชาติ
Date
14 - 15 ธันวาคม 2009
Location
ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-