Conference

Article
Metal- support Interaction in Noble-metal/HZSMS catalyst
Conference
การประชุมเมธีวิจัยอาวุโส สกว. งานประชุมวิชาการ ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ท รีเจ้นท์ บีช จ.เพชรบุรี
Class
ชาติ
Date
16 - 18 ตุลาคม 2008
Location
ไทย เพชรบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-