Conference

การผลิตเลือดจระเข้ระเหิดแห้งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
APBioChEC'09 Biotechnology for Sustainable Development
นานาชาติ
24 - 28 พฤศจิกายน 2009
Kobe ญี่ปุ่น
-
-

Author

Output From Project

การเสริมสร้างฮีโมโกลบินของหนูวิสตาร์ที่อยู่ในสภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กหลังจากการบริโภคเลือดจระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทยที่ทำให้แห้งภายใต้ความเย็นจัด

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01424498 ชื่อวิชา Special Problems,1 ก.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2009
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :หจก วานิไทย การใช้ประโยชน์ :เลือดจระเข้แคปซูล,1 ก.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2009