Conference

Article
กระบวนการที่เหมาะสมในการเก็บรักษาดีจระเข้ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์
Conference
the 35th Congress on Science and Technology of Thailand
Class
ชาติ
Date
15 - 17 ตุลาคม 2009
Location
บางแสน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

กระบวนการที่เหมาะสมในการเก็บรักษาดีจระเข้ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01424598 ชื่อวิชา Special Problems,1 ก.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2009
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :หจก วานิไทย การใช้ประโยชน์ :ดีจระเข้แคปซูล,1 ก.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2009