Conference

Article
การตรวจสอบเนื้อแก้วและยางไหลในมังคุดแบบไม่ทำลายโดยวิธีการวัดการดูดกลืนแสงในย่านใกล้อินฟราเรด
Conference
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8
Class
ชาติ
Date
6 - 9 พฤษภาคม 2008
Location
เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

แสดงความคิดเห็น

(0)