Conference

Article
การตรวจสอบและออกแบบระบบระบายอากาศเฉพาะที่ที่ใช้ในกระบวนการเคลือบกาวชิ้นงาน
Conference
การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1
Class
ชาติ
Date
28 พฤษภาคม 2009
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ไม่มีชื่อเพราะใช้ความรู้นี้ในการทำวิจัยของนิสิตคนอื่นๆ ต่อไป แหล่งทุน :ไม่มี,6 ก.ค. 2009 - 25 ก.ย. 2009