Conference

Article
คุณภาพของหม้ำที่ผลิตจากเนื้อโค
Conference
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
17 - 20 มีนาคม 2009
Location
-
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยทับกวาง สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เทคโนโลยีการทำผลิตภัณฑ์จากเนื้อโคเพื่เพิ่มมูลค่า,24 พ.ย. 2008 - 26 ก.ย. 2009