Conference

Article
การพัฒนามายองเนสเสริมสารสกัดจากเปลือกมะนาว และอบเชย
Conference
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
17 - 20 มีนาคม 2009
Location
-
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การพัฒนาแบบจำลองเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ำมันในมายองเนสเสริมตัวต้านออกซิเดชันระหว่างการเก็บรักษา

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054341 ชื่อวิชา Chemical & Physical Quality Measurement,8 มิ.ย. 2009 - 24 ก.ค. 2009
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท เพียวฟูดส์ จำกัด การใช้ประโยชน์ :การพัฒนาสูตรมายองเยส และนำสลัด และการยืดอายุการเก็บรักษา,7 ก.ย. 2009 - 30 ต.ค. 2009