Conference

การจำแนกสปีชีส์ของเชื้อเลปโตสไปราโดยการใช้วิธีพีซีอาร์ร่วมกับการกำหนดชิ้นส่วนความหลากหลายของยีนแฟลกเจลลา
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47
ชาติ
17 - 20 มีนาคม 2009
-
-
-