Conference

Article
ผลของระดับมันสำปะหลังและรูปแบบอาหารในอาหารสุกรต่อกระบวนการคลุกไอน้ำอัดเม็ด และสมรรถภาพการผลิตลูกสุกรหย่านม
Conference
การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ ภาคใต้ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์
Class
ชาติ
Date
15 สิงหาคม 2006
Location
-
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

ผลของระดับมันสำปะหลังในอาหารสุกรต่อกระบวนการคลุกไอน้ำอัดเม็ด การใช้ประโยชน์ได้ของแป้ง สมรรถภาพการผลิต และค่าการย่อยได้ของสารอาหาร

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 044527 ชื่อวิชา Feed Quality Assurance,1 พ.ย. 2007 - 3 มี.ค. 2008
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 044527 ชื่อวิชา Feed Quality Assurance,3 พ.ย. 2008 - 2 มี.ค. 2009