Conference

Article
การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันปาล์มที่เลิกใช้แล้วโดยตัวดูดซับ
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 43 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
Class
ชาติ
Date
1 - 4 กุมภาพันธ์ 2005
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โครงการอบรมวิชาชีพ มก ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การผลิตสบู่จากน้ำมันเหลือทิ้ง,22 เม.ย. 2005 - 24 ต.ค. 2005

แสดงความคิดเห็น

(0)