Conference

การสำรวจการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนก ในสัตว์ชนิดต่างๆ
งานวิจัยไข้หวัดนก เพื่อการเลี้ยงสัตว์ปีกอย่างปลอดภัย จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ปีกโลกสาขาประเทศไทย
ชาติ
28 มีนาคม 2008
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author