Conference

Article
การหาปริมาณน้ำตาลที่ละลายน้ำได้ในผลมังคุดแบบไม่ทำลายโดยใช้เทคนิคแสงย่านความยาวคลื่นใกล้อินฟราเรดช่วงคลื่นสั้น
Conference
การประชุมสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 6
Class
ชาติ
Date
14 สิงหาคม 2008
Location
อำเภอเมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

แสดงความคิดเห็น

(0)